021-75982

کلوب مشتریان درسا

کلوب مشتریان درسا قدمی دیگر در راستای ارائه خدمات جامع به همراهان درسادرسا با نگاه تکریم مشتری و قرار دادن آن در اولویت امور در سال 1370 بنیان گذاری شد. از آن سال ها به بعد عشق به رضایتمندی مشتریان و نقش بستن تبسم حاکی از رضایت بر لبان مشتریان، بسیار مهم تلقی شده است.

از این روی، در این سال ها سازمان درسا همواره تلاش نموده است تا بهترین و جامع ترین خدمات را به مشتریان خود ارائه نماید. این خدمات تا چندی دیگر در قالب کلوب مشتریان درسا در حال اجرا و برنامه ریزی خواهد بود.


به امید خشنودی و رضایتمندی هرچه بیشتر اعضای خانواده درساجهت کسب اطلاعات بیشتر، دفترچه راهنمای باشگاه مشتریان را مشاهده می نمایید. دانلود فایل 

   بازگشت