021-75982

اعضای هیئت مدیره درسا

 • شاهین فاطمی
 • بنیانگذار و موسس درسا
 • مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
 • امیر نورمحمدی
 • بنیان گذار و موسس درسا
 • رئیس هیئت مدیره
 • علی حاج نورمحمدی
 • مدیر عامل خانه درسا
 • عضو هیئت مدیره خانه درسا
 • منوچهر مدنی
 • مدیر مالی درسا
 • نایب رئیس هیئت مدیره درسا


قائم مقام درسا

 • جمال فاطمی
 • قائم مقام مدیرعامل
 • مدیرعامل تیام


کادر مدیریت درسا

محمد سعادتی
مدیر فنی
سهراب علیزاده
مدیر تامین
هاشم مهرزاد
مدیر فروش
عبدالرضا اخوان
رئیس فروش سازمانی
آذر صبری
رئیس خلاقیت
سمانه حمیدی
رئیس برنامه ریزی و کنترل موجودی
سارا محرر
رئیس حسابداری

   بازگشت