لطفا برای تعیین سایز کفش مناسب پای خود مراحل زیر را طی کنید. برای نتیجه‌ی بهتر پیشنهاد می شود این کار در پایان روز انجام گیرد

راهنمی سایز

پای خود را بر روی یک کاغذ که از پایتان بزرگتر باشد قرار دهید و از قسمت پاشنه به سطح صاف و عمودیک دیوار بچسبانید
طول پای خود را از انتهای پاشنه‌ تا نوک بلندترین انگشت پایتان روی کاغذ علامت بزنید و با متر یا خط کش اندازه بگیرید
این کار را برای پای دیگرتان نیز تکرار کنید و هر کدا م از دو اندازه ‌را که بزرگتر بود، برای انتخاب سایز صحیح کفشتان در جدول ارائه شده در نظر بگیرید

style code 1803/2680/3006/3007/2751/3010
footLength size width
253/259 40 medium
260/266 41 medium
267/272 42 medium
273/279 43 medium
280/286 44 mediumتماس با مشاور

تماس تلفنی پست الکترونیک