نحوه استفاده از هویت بصری درسا

تغییر هویت بصری درسا پس از هجده ماه بررسی ، تحقیق و برگزاری جلسات مختلف در دهه چهارم زندگی درسا رونمایی شد . خط دال به عنوان اندیشه درسا در جان و دل این هویت ریشه دارد و به اشکال مختلف در معرض چشمان مخاطب قرار می گیرد. خط دال برگرفته از اضلاع شمسه است و هدف غایی آن بازتولید ریشه های فرهنگی ایران است. فروشگاه های نسل چهارم درسا با طراحی علیرضا تغابنی معمار بین المللی با الهام از حمام گنجعلی خان در لواسان، یوتوپیا و انقلاب با روایت حس دژاوو رونمایی شده است. آنچه در زیر مشاهده می کنید نحوه استفاده از هویت بصری درسا با لوگو، پترن، رنگ و ... است.

دانلود لوگوی درسا نحوه استفاده از هویت بصری درسا

هدایتگر پروژه: شاهین فاطمی مدیرعامل و هم بنیانگزار درسا

مدیر هنری پروژه : رضا عابدینی طراح بین المللی